Privacyverklaring Datamex


Datamex is een private organisatie welke automatiseringsdiensten levert aan het midden- en kleinbedrijf. Via onze websites kan men in contact treden met Datamex. Dit kan zijn vanwege een sollicitatie waarbij wij een Privacy Disclaimer toepassen. Ook kan men informatie opvragen of een klacht indienen. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Datamex vindt het van groot belang dat er correct wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij: 

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring 
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt 
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist 
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn 
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt 
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken 
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen 

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken je CV en motivatiebrief enkel wanneer je online bij ons solliciteert en handelen dan volgens de disclaimer, onze gedragscode en wetgeving. 

Neem je via de website contact met ons op dan registreren wij alleen: 

 • naam 
 • bedrijfsgegevens 
 • e-mailadres 

Doeleinden

Datamex verwerkt bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:  

 • om je sollicitatie te verwerken. 
 • om je klacht over ons bedrijf of je reactie op een klacht te verwerken. 
 • om je te benaderen over je klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen 
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post. 
 • om jouw vragen en/of verzoek om informatie te beantwoorden 
 • om onze diensten te kunnen uitvoeren 

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Contact

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens: 

Datamex Automatisering B.V. 

T.a.v. De Vertrouwenspersoon 

Minervum 7368 

4817 ZH  Breda 

Tel: 076-5730730 

Inwerkingtreding 

Deze privacy verklaring Datamex is in werking getreden op 22 mei 2018.