5 vonden dit artikel interessant

Het begrip levenscyclus komt uit de biologie: de opeenvolging van fasen van groei en ontwikkeling van het moment vanaf de vorming – bevruchting – tot aan de dood. We spreken over de verschillende levensfasen die een organisme gedurende zijn levenscyclus doormaakt en doorloopt. Van de foetus naar kindertijd, naar volwassenheid, tot ouderdom. De term wordt ook gebruikt voor de verschillende stadia die een logische volgorde van elkaar zijn, zoals productontwikkeling.
Elke fase heeft zijn specifieke gezichts- en aandachtspunten.
In de IT-wereld spreekt men over productfasen die ook met biologie te maken hebben: introductie, groei, volwassenheid, verzadiging en teruggang. Dit is de actieve levensfase van een product als het al wordt gebruikt. Maar in de ontwerp- en onderhoudswereld kijkt men meer naar de inhoudelijkheid van een product. Hoe komt een product in ontwerp- en engineering-fase tot stand? Hoe kan het gedurende zijn verdere leven in stand worden gehouden? Meestal kost de instandhouding vele malen meer dan het eenmalige bouwen of fabriceren. En steeds vaker zijn producten geïntegreerde combinaties van hardware en software, die beiden samen moeten (kunnen!) worden onderhouden.

Waarom is het belangrijk dit goed bij te houden?

Informatieproducten hebben – net als fysieke producten – een structuur van samengestelde onderdelen waaruit zij zijn opgebouwd. Voor een auto of een huis kennen we allemaal de onderdelen die tot samenstellingen en uiteindelijk als eindproduct worden opgeleverd. En we weten allemaal dat, als later tijdens gebruik een onderdeel defect raakt, we reservedelen nodig hebben om het gebrek te herstellen. Dat geldt ook voor informatieproducten. Ook hier bouwen we een product op uit (data-) bouwstenen, dat uiteindelijk als samenstelling en eindproduct door een gebruiker wordt gebruikt. Een ook hier kunnen we spreken over reservedelen, als een onderliggende dataset of software routine niet meer goed functioneert. Het is dan ook erg belangrijk om dit goed bij te houden, want de kosten voor jarenlange “instandhouding” liggen vaak hoger dan de oorspronkelijke aanschaf waarde. Dit is wat wij bedoelen met “Life cycle management”; Zorgen dat u goed op de hoogte blijft van het moment wanneer iets niet meer rendabel is om het in stand te houden.

Wat kunnen wij doen om uw te helpen met deze vraagstukken?

Door middel van onderstaande dynamische pagina, creëren we voor u als klant en bezoeker een plaats waar u naartoe kunt om te checken welke “datamex gerelateerde producten” end-of-life zijn of binnenkort end-of-life raken. Zo bent u zelf totaal “in control” en betaalt u niet te lang onnodig hoge onderhoudskosten om de boel in stand te houden. Via onderstaande link vindt u de laatste updates:

Have a lovely day!

5 vonden dit artikel interessant
Vond u dit interessant?

Deel dit artikel