De gevoelige medische gegevens die zorggroep Adelante in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) opslaat, spelen een belangrijke rol bij het revalidatieproces. Ze moeten daarom zowel makkelijk toegankelijk als goed beschermd zijn.

Rene Jacobs geeft samen met twee collega’s leiding aan het team Informatie & Automatisering (I&A) dat in totaal uit vijftien man bestaat. Jacobs legt uit dat Adelante helpt bij re-integratie en revalidatie van kinderen en volwassenen. Samen met het team zorgen ze ervoor dat de medische en andere professionals binnen Adelante hun werk zo goed mogelijk kunnen doen.

Een snel netwerk, waardoor de EPD’s onmiddellijk beschikbaar zijn, vormt daar een belangrijk onderdeel van. “Wanneer onze systemen stabiel en veilig werken, kunnen behandelaren efficiënter de cliënt ondersteunen”, aldus Jacobs.

Gevoelige informatie

Toegankelijkheid en snelheid zijn dus belangrijke eisen aan de software waar men bij Adelante mee werkt. Jacobs krijgt dit ook terug van de gebruikers. “We horen direct van gebruikers als er vertragingen optreden. Gelukkig, want dan kunnen we met ons team snel op zoek naar de oorzaken en deze verhelpen.”

Bij de keus voor nieuwe software speelde naast snelheid en toegankelijkheid nog een belangrijke eis mee. Zo moest gebruiksgemak en snelheid niet ten koste gaan van veiligheid. Zeker als het gaat om de omgang met zeer gevoelige informatie als patiëntengegevens, speelt databescherming een grote rol.

Gebruikers ervaren nauwelijks hinder van de software-uitrol

Training

Patrick Nijsten, ook lid van het team I&A bij Adelante, legt uit waarom op basis van het advies van Datamex de keus uiteindelijk op de oplossing van Kaspersky Lab is gevallen. “Na een ‘proof of concept’ waren we als team gecharmeerd van de mogelijkheden van de Kaspersky Lab software. Denk aan het gebruiksgemak, het overzichtelijke dashboard en uiteraard de bewezen bescherming tegen virussen.”

De uitrol van de software is gerealiseerd onder leiding van Datamex. In samenspraak met Adelante werd een plan van aanpak opgesteld. Doel was de software zo uit te rollen dat de gebruikers er nauwelijks of geen hinder van zouden ondervinden bij hun werk. Ook verzorgde Datamex een training voor de beheerders van de software.

Overeenkomst

Volgens Nijsten was deze toevoeging essentieel om de doelstellingen van bescherming en veiligheid daadwerkelijk te behalen. Secure data hygiëne gaat volgens hem verder dan het installeren van een softwarepakket: “Onze medewerkers tekenen een overeenkomst dat ze zorgvuldig met de gegevens omgaan en bijvoorbeeld niets op een usb-stick zetten. Thuiswerken is wel mogelijk via een SSL-oplossing in combinatie met Citrix.”

Na de naadloze implementatie, waarbij medewerkers nauwelijks merkten dat er op een nieuw pakket werd overgegaan, heeft Adelante nu een vlekkeloos werkend systeem. Nijsten wijst er op dat hij vooral gecharmeerd is van de volledige controle die er is ontstaan. “Met de centrale console zijn alle functies te beheren. Daarbij zetten we de KSV-Light Agent in die zorgt voor de bescherming van virtuele server- en desktopomgevingen, waardoor onder andere het thuiswerken wordt beveiligd.”

Het systeem is snel, accuraat en up-to-date

Goed beschermd

Nu alle systemen zijn geïmplementeerd kan Adelante terugkijken op een succesvolle afronding waarbij alle vooraf gestelde doelen zijn behaald. Het systeem is snel, accuraat en up-to-date maar tegelijk veilig en goed beschermd tegen eventuele bedreiging van buitenaf. “Zo kunnen wij als organisatie al onze energie aanwenden voor de revalidatie van onze patiënten, want daar doen we het uiteindelijk voor.”